Градска управа за друштвене делатности

Објава на Порталу јавниј набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/5805 

 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Прва измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Друга измена 
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Трећа измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Четврта измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Пета измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Шеста измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Седма измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Осма измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Девета
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за друштвене делатности - Десета измена