Градска управа за комуналне послове

Објава на порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/5777 

  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - I измена
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - II измена
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - техничка исправка
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - III измена
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - IV измена
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - V измена
  • План јавних набавки Градске управе за комуналне послове за 2022.годину - VI измена