Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

Објава на порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/6281 

  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за имовинске послове, урбанизам , изградњу и озакоњење
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за имовинске послове, урбанизам , изградњу и озакоњење - Прва измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за имовинске послове, урбанизам , изградњу и озакоњење - Друга измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за имовинске послове, урбанизам , изградњу и озакоњење - Трећа измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за имовинске послове, урбанизам , изградњу и озакоњење - Четврта измена