Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Објава на порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/6512 

  • План јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Друга измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Трећа измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Техничка исправка треће измене плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Четврта измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Пета измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Шеста измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Седма измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности