Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију

Објава на порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/5808 

  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију - Прва измена