Градска управа за прописе

  • План јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Друга измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Трећа измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности
  • Четврта измена плана јавних набавки за 2022. годину без процењених вредности