Градска управа за послове органа Града

Објава на порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/5829 

  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - I измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - II измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - III измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - IV измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - V измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - VI измена
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за послове органа града - VII измена