Градско веће

Објава на Порталу јавних набавки:

 

  • План јавних набавки за 2022.годину Градско веће