Централизоване набавке

Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

 

Портал јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/7843 

  • План централизованих јавних набавки за 2022.годину
  • План централизованих јавних набавки ГУ за финансије и јавне набавке - I измена
  • План централизованих јавних набавки ГУ за финансије и јавне набавке - II измена
  • План централизованих јавних набавки ГУ за финансије и јавне набавке - III измена