Документи за преузимање

 • Најава догађаја 01.02.2023.-Тематски округли столови
 • Тематски округли столови - План рада 01.02.2023
 • Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја урбаног подручја
 • Пословник о раду Савета за развој урбаног подручја 
 • Споразум о сарадњи током израде и спровођења Стратегије развоја урбаног подручја 
 • Одлука СГ Крагујевца о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
 • Одлука СО Топола о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
 • Одлука СО Рача о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
 • Одлука СО Лапово о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
 • Одлука СО Кнић о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
 • Одлука СО Баточина о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
 • Одлука СО Аранђеловац о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја