18. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-448/22-I
Дана: 17.06.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ XVIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 24.06.2022. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

2. Предлог oдлуке о усвајању Стратегије развоја међународне сарадње Града Крагујевца 2022-2027.

3. Предлог одлуке о приступању изради Програма заштите животне средине на територији града Крагујевца 2023-2033. године

4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Народна библиотека ”Вук Караџић” у Крагујевцу

5. Предлози решења о давању сагласности на Статуте јавних предузећа и то:

– Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
– Измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Крагујевац

6. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022. годину јавних предузећа и то:

– ”Урбанизам”- Крагујевац
– ”Путеви” – Крагујевац

7. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022. годину привредних друштава и то:

– Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац
– Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац
– Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац
– Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац

8. Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду и пословању Aпотекарске установе Крагујевац за период 1.1. – 31. 12. 2021. године

9. Предлог закључка о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја за 2021.годину Установе „Спортско рекреативни центар Младост“ у ликвидацији

10. Предлози решења о давању сагласности на Oдлуке о изменама Финансијских планова установа културе за 2022. годину:

– Центра за неговање традиционалне културе ”Абрашевић”
– Народна библиотека ”Вук Караџић” у Крагујевцу
– Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ʺВодовод и канализацијаʺ Крагујевац број XXIX/4 од 6.јуна 2022.године

12. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

13. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.