19. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-571/22-И
Дана: 26.08.2022. године
Крагујевац

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ
XИX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 02.09.2022. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите.

2. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о вршењу оснивачких права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац.

3. Предлози одлука о изменама и допунама Одлука о преузимању права и дужности оснивача над установама културе и изменама и допунама Одлука о оснивању установа културе:

 • Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
 • Народног музеја у Крагујевцу
 • Књажевско српског театра у Крагујевцу
 • Заводом за заштиту споменика културе Крагујевац
 • Историјским архивом Шумадије Крагујевац
 • Спомен парком „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу
 • Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
 • Дом омладине „Крагујевац“ у Крагујевцу
 • „Позориште за децу“ Крагујевац
 • „Кораци“ у Крагујевцу
 • Музичког центра у Крагујевцу

4. Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Спортског привредног друштва „Раднички“ д.о.о. Крагујевац.

5. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Музичког центра у Крагујевцу за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора.

6. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о расподели добити привредних друштава за 2021. годину:

 • Шумадија сајам, доо Крагујевац
 • еКГ инфоДата доо, Крагујевац
 • Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац
 • ”Радио телевизија Крагујевац” доо Крагујевац
 • Слободна зона Шумадија ДОО Крагујевац
 • Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац
 • Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац
 • Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац

7. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о расподели добити јавних предузећа за 2021. годину:

 • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
 • Јавног предузећа ”Путеви” Крагујевац
 • Јавног комуналног предузећа ”Нискоградња” Крагујевац
 • Јавног предузећа ”Урбанизам”- Крагујевац

8. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о покрићу губитака привредних друштава:

 • ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац
 • Спортског привредног друштва ”Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац

9. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о покрићу губитака јавних предузећа:

 • Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац
 • Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Крагујевац

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Наџорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-14943 од 20. јуна 2022.године.

11. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022. годину привредних друштава, и то:

 • ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац
 • ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац
 • Градске туристичке организације “Крагујевац“

12. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијских планова за 2022. годину установа културе:

 • Установе културе „Кораци“
 • Народног музеја у Крагујевцу
 • Спомен парка „Крагујевачки октобар”
 • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

13. Предлози закључака о прихватању Редовних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину привредних друштава:

 • „ Бизнис иновациони центар“ д.о.о. Крагујевац
 • еКГ ИнфоДата доо, Крагујевац
 • Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац
 • ”Радио телевизија Крагујевац” доо Крагујевац
 • Слободна зона Шумадија ДОО Крагујевац
 • Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац
 • Шумадија сајам
 • Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац
 • Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о.
 • Спортског привредног друштва ”Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

14. Предлози закључака о прихватању Редовних годишњих финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину јавних предузећа:

 • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
 • Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац
 • Јавног предузећа ”Путеви” Крагујевац
 • Јавног предузећа ”Урбанизам”- Крагујевац
 • Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац

15. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

16. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.