Председник, заменик председника, секретар Скупштине и заменик секретара

Председник Скупштине града Ивица Момчиловић

Ивица Момчиловић је рођен 7. октобра 1981. године у Крагујевцу.

Завршио је Прву техничку школу у Крагујевцу, а затим Факултет техничких наука у Чачку Универзитета Крагујевцу. По занимању је струковни мастер инжењер машинства.

У периоду од  2006 – 2011. године запослен у фабрици “Застава оружје“ Крагујевац.

Од  2011. године запослен у ЈП “Србија гас“ Нови Сад као Сарадник на пословима контроле и ажурирања стања објеката у власништву предузећа, а затим као Виши стручни сарадник за продају капацитета.

Одборник у Скупштини града Крагујевца у периоду од 2008. – 2012. године.

Од августа 2011. до марта 2012. године – члан Надзорног одбора предузећа „Метал системи“ Крагујевац.

Од јула 2014. до јануара 2016. године члан Надзорног одбора у Клиничком центру Крагујевац.

Од јануара 2015. до јуна 2016. године – члан Скупштине Градске агенције за саобраћај Крагујевац.

Од јуна 2016. до октобра 2023. године био је на функцији Заменика градоначелника града Крагујевца.

Од новембра 2017. до маја 2019. године – председник Социјално – економског савета града Крагујевца.

Од 30. октобра 2023 до фебруара 2024.године био је на функцији члана Привременог органа града Крагујевца.

Члан је Социјалистичке партије Србије од 2000. године.

Од 2016. године председник Градског одбора Социјалистичке партије Србије у Крагујевцу.

Члан је Главног и Извршног одбора Социјалистичке партије Србије.

Ожењен је, отац два детета.

КОНТАКТ:
Kанцеларија 208 - II спрат зграде Градске управе
Контакт телефон: 034/306-138
Email: imomcilovic@kg.org.rs

 

Заменик председника Скупштине града Проф. др Анђелка Стојковић

Анђелка Стојковић је редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и члан је Катедре за педијатрију.

Начелник је Одељења за пулмологијју, алергологију, имунологију у Клиници за педијатрију Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Током пандемије ковид-19 била је директорка Клинике за педијатрију.

Члан је више домаћих и међународних стручних удружења из области педијатрије, пулмологије и алергологије. Добитник је дипломе Српског лекарског друштва и члан председништва Педијатријске секције Србије и Удружења за превентивну педијатару Србије.

Актуелно њени истраживачки интереси су из домена педијатријске астме, алергијских болести деце, респираторних инфекција, примене пробиотика, хиповитаминозе Д, инхалационе терапије, цистичне фиброзе и терапије азот-моноксидом у новорођенчади. У последњој књизи обрађивала је фенотипове астме код деце.

Политички је активна од 2008.године као члан Српске напредне странке (СНС), била је и председник Одбора за образовање и науку Градског одбора СНС Крагујевац одборник је у Скупштини града Крагујевац од 2012.године, председавала је Одбором за образовање, културу, информисање и спорт, као Одбором за обележавање празника, јубилеја и доделу признања. Од 2023. године обавља функцију Заменице председника Скупштине града Крагујевац. Разведена и мајка једног детета.

КОНТАКТ:
Kанцеларија 104 - I спрат зграде Градске управе
Телефон: 034/306-103
Фаx: 034/333-146
E-mail: andjelka.sandjelkovic@kg.org.rs

 

Секретар Скупштине града Наташа Петровић

Наташа Петровић рођена у Крагујевцу 11.07.1969. године.

Основну и средњу школу - Прву крагујевачку гимназију, завршила у Крагујевцу, као и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Приправнички стаж обавила у Основном суду у Крагујевцу.

У периоду од 1999 - 2003. године запослена у ТП Србија ДП Крагујевац, као самостални референт за правне и послове заступања.

У периоду од 2003 - 2015. године, запослена у Брокерско дилерском друштву “Шумадија брокер” ад Крагујевац, на позицији стручног сарадника за правне и послове корпоративне агентуре, а потом на позицији извршног директора Друштва.

Члан Надзорног одбора Таково осигурање а.д. Крагујевац од 2008 - 2015. године.

У августу 2015. године засновала радни однос у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, распоређена на радно место извршиоца за нормативно правне послове.

Од јуна 2016. до краја децембра 2019. године вршила функцију заменика секретара Скупштине града Крагујевца. 1.јануара 2020. године постављена за заменика начелника Градске управе за послове органа Града. 2. јула 2021. постављена за ВД начелника Градске управе за послове органа Града.

КОНТАКТ:
Kанцеларија 208 - II спрат зграде Градске управе
контакт телефон 034/306-138
email: npetrovic@kg.org.rs

 

Заменик Секретара Скупштине града Марко Лукић

Марко Лукић, рођен je у Jагодини, 8. октобра 1986. године.

На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, дипломирао је 2010. године.

У Министарству правде и државне управе, 2013. године, положио је Правосудни испит.

У периоду од 2010. године до 2012. године био је судијски приправник у Основном суду у Крагујевцу, након чега постаје судијски сарадник.

У Дому здравља у Рековцу, радио је као дипломирани правник.

У периоду од 2013. године до 2017. године, био је руководилац службе за опште, правне и кадровске послове на Факултету инжењерских наука.

Функцију секретара Факултета инжењерских наука обављао је у периоду од 2017. године до 2018. године.

Од 2016. године члан је Надзорног одбора у Дому здравља Рековца.

Обављао је дужност генералног секретара на Универзитету у Крагујевцу од 2018. године.

Арбитар и миритељ је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова од 2021. године.

Учесник је на бројним међународним научним и образовним пројектима из позива Еразмус и Хоризонт.

Поседује Сертификат о учешћу на конференцији јавног сектора – државне управе и јавних служби: ''Реформа јавног сектора'' у организацији МНГ центра, као и Сертификат о учешћу на тренингу за примену GDPR у организацији МНГ центра.

 

КОНТАКТ:
канцеларија 203а - II спрат зграде Градске управе
контакт телефон 034/306-126
email: marko.lukic@kragujevac.ls.gov.rs