02. редовна седница Скупштине града Крагујевца

На основу члана, 180. и члана 63 став.1 Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/14 – пречишћен текст) Председник Скуппштине града  доноси:

 

ОДЛУКУ

 

Друга Редовна седница Скупштине града Крагујевца, заказана за 23.10.2020. године, одржаће се у заказаном термину у 9 часова у “SBB Хала Језеро” у Крагујевцу.

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-38/20–I
Дана:  16.10.2020.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

II РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 23.10.2020. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ  РЕД

 

 1. Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину
 2. Предлог одлуке о измени Одлуке о значајним датумима и празницима које град Крагујевац обележава
 3. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
 4. Предлог одлуке о приступању проширењу „ Слободне зоне Шумадија “
 5. Предлог одлуке о радном времену Апотекарске установе Крагујевац
 6. Предлози oдлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута
  • ЈКП ”Водовод и канализација” Крагујевац
  • ЈП „Путеви“ Крагујевац
  • Mузичког центра у Крагујевцу
 7. Предлози одлука о приступању изради Програма развоја:
  • спорта у граду Крагујевцу за период 2021 – 2024. година
  • културе града  Крагујевца за период 2021-2025. година
 8. Предлог одлуке о измени Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Крагујевац
 9. Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Кораци“ у Крагујевцу
 10. Предлози  решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања
  • ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину
  • Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам  Крагујевац  за 2020. годину
  • Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о.   Крагујевац  за  2020.  годину
  • ПД „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
 11. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Привредног друштва “Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. Крагујевац
 12. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 13. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефон 306-124.