11. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-505/21–I
Дана: 29.10.2021.
 године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став, члана 123., 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ

XI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 05.11.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца
 2. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину.
 3. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о такси превозу.
 4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац број: XV/2 од 15.10.2021.године.
 5. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка исказаном у финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2020.године ЈСП ”Крагујевац” Крагујевац.
 6. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о вршењу оснивачких права над Привредним друштвом ”Центар за стрна жита” доо Крагујевац.
 7. Предлог закључка о давању преходне сагласности на Одлуку Управног одбора Установе Дом омладине ”Крагујевац” у Крагујевцу на расписивању јавног конкурса за избор директора.
 8. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2021. годину:
  • Јавног комуналног предузећа ”Нискоградња”, Крагујевац
  • Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац
  • Спортског привредног друштва ”Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац
  • Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ”Шумадија” доо Крагујевац
 9. Предлог решења о давању сагласности на Програм о IV измени Годишњег програма пословања за 2021.годину Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац
 10. Предлози решења о давању сагласности на Oдлуке о измени Финансијских планова за 2021. годину установа културе:
  • Центар за неговање традиционалне културе ”Абрашевић”
  • „Дом омладине“ Крагујевац
  • Историјски архив Шумадије Крагујевац
  • Књажевско српски театар у Крагујевцу
  • Установа културе „Кораци“ у Крагујевцу
  • Музички центар Крагујевац
  • Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
  • Народног музеја у Крагујевцу
  • Установе ”Позориште за децу” Крагујевац
  • Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 11. Предлог решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Крагујевца.
 12. Предлог Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Крагујевца.
 13. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.
 14. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.