14. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-35/22-I
Дана: 18.01.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ
XIV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 25.01.2022. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о престанку мандата одборнику Скупштинe града Крагујевца.
 2. Предлог плана генералне регулације ,,Насеља Мале Пчелице – 2. део“ у Крагујевцу
 3. Предлог одлукe о изменама Oдлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима
 4. Правилник о поступку и начину одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака или делова насељених места на територији града Крагујевца
 5. Предлози решења о давању сагласности на Програме рада за 2022. годину установа културе:
  • Народне библиотеке ”Вук Караџић” у Крагујевцу,
  • ‘Позоришта за децу” Крагујевац,
  • Спомен – парка „Крагујевачки октобар“,
  • Књажевско српског театра у Крагујевцу,
 1. Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Центра за образовање Крагујевац за 2022. годину
 2. Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план установе Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу за 2022. годину
 3. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.