15. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-91/22-I
Дана: 14.02.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ
XV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 21.02.2022. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2021. годину
 2. Предлог одлуке о премештању спомен бисте „др Михаила Илића“
 3. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Крагујевца
 4. Предлог одлукe о допуни Oдлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац
 5. Предлог oдлуке о приступању изради Локалног акционог плана за родну равноправност града Крагујевца за период од 2022-2024.године
 6. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора и то:
  • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1928 од 31.01.2022.године
  • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1929 од 31.01.2022.године
  • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1930 од 31.01.2022.године
  • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1932 од 31.01.2022.године
  • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1933 од 31.01.2022.године
 7. Предлог решења o давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
 8. Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац
 9. Предлог решења о прихватању Програма рада и развоја Aпотекарске установе Крагујевац за 2022. Годину
 10. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац за 2022. Годину
 11. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа ”Нискоградња”, Крагујевац за 2022. годину
 12. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.
 13. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић