VI ванредна седница Скупштине града по хитном поступку

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-175/22-I
Дана: 24.03.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. став 3. Статута града Крагујевца (”Службени лист града Крагујевца” бр. 8/19) и члана 202. Пословника Скупштине града Крагујевца (”Службени лист града Крагујевца” бр. 16/21), сазивам

 

VI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
ЗА 25.03.2022. ГОДИНЕ (ПЕТАК) са почетком у 10.00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Предлог плана детаљне регулације ,,Парк језеро Бубањ” у Крагујевцу.
  2. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Саобраћајнице у наставку улице Белодримске до Северне обилазнице града Крагујевца”.
  3. Предлог решења о разрешењу директора Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац.
  4. Предлог решења о именовању в.д. директора Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа града на телефон 306-130.

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић