16. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-215/22-I
Дана: 12.04.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ
XVI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 19.04.2022. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 1. Предлози одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2021. годину:
  • Лазару Ђорђевићу, у области уметности,
  • Ненаду Карамијалковићу, у области науке,
  • Заводу за ургентну медицину Крагујевац, у области медицине,
  • Ксенији Живанић, у области образовања,
  • Крагујевачком ватерполо клубу Раднички, у области спорта,
  • Драгану Ристићу у области спорта,
  • Удружењу за помоћ деци и младима са сметњама у развоју – ”Свети Василије Велики” у области хуманитарног карактера,
  • Ненаду Милановићу – Пеги у области хуманитарног карактера,
 2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције
 3. Предлог одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у граду Крагујевцу за период 2022-2025. године
 4. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Установе Спомен парк ”Крагујевачки октобар” у Крагујевцу за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора
 5. Предлог решења о давању сагласности на Статут о допуни Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Крагујевац
 6. Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац
 7. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац о повећању основног капитала друштва, број 01-1020 од 15. марта 2022. године
 8. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања Привредних друштава за 2022. годину
  • Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац
  • ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац
 9. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 10. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду за 2021. годину
  • Центра за социјални рад ”Солидарност” у Крагујевцу
  • Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац
 11. Предлог закључка о прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању Центра за образовање Крагујевац за 2021. годину
 12. Предлог решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду и Годишњи финансијски обрачун пословања – Завршни рачун Градске туристичке организације “Крагујевац“ за пословну 2021. годину
 13. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању установа културе за 2021. годину
  • Историјског архива Шумадије Крагујевац
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
  • Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
  • Народнe библиотеке ”Вук Караџић” у Крагујевцу
  • Дома омладине ”Крагујевац” у Крагујевцу
  • Установе културе „Кораци“
  • Музичког центра Крагујевац
  • Народног музеја у Крагујевцу
  • „Позориште за децу“ у Крагујевцу
  • Спомен парка „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу
  • Kњажевско српског театра у Крагујевцу
 14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 15. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.