Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – комплекс BECCHIS OSIRIDE d.o.o

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-266/21
Датум: 09.09.2021.године
Крагујевац


Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – комплекс BECCHIS OSIRIDE d.o.o. са планираним променама на кп.бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - комплекс BECCHIS OSIRIDE d.o.o. са планираним променама на кп.бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, извршиће се у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија бр.10, ул.Николе Пашића бр. 6., Крагујевац, у периоду од 09.09.2021. године до 29.09.2021. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 29.09.2021. године).

Јавна расправа и презентација ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 30.09.2021. године са почетком у 12.00 часова, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, канцеларији бр.10, ул. Николе Пашића бр.6.

Презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину присуствоваће носилац пројекта.

Службено лице
Ивана Антонијевић