Јавни увид и расправа Студије "FCA PLASTICS SRBIJA" доо, производња пластичних браника

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-8/19

Датум: 13.06.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, на катастарској парцели број 1/1 КО Крагујевац 1 (улица Косовска број 4), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "FCA PLASTICS SRBIJA" доо, (Ул. Косовска број 4).

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА -  Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 513, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 13.06. до 04.07.2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 04.07.2019. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину биће одржана 8. јула 2019. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја затеченог стања на животну средину учествоваће носилац пројекта.

 

 

Службено лице


Драгана Новаковић