"МЛЕКАР СЗР МИЈАТ КУЧ"- јавни увид, презентација и расправа, Изградња објекта производње млечних производа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-104/19
Датум: 04.07.2019. године
Крагујевaц

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградње објекта производње млечних производа, хладњаче за готове производе, пратеће просторије и администрацију, на катастарским парцелама број 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2 КО Крагујевац 4 (улица Светолика Младеновића број 71), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "МЛЕКАР СЗР МИЈАТ КУЧ" .

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -  Изградње објекта производње млечних производа, хладњаче за готове производе, пратеће просторије и администрацију, извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 04.07.2019. године до 25.07.2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 25.07.2019. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину биће одржана 1. августа 2019. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

Службено лице
Ивана Антонијевић