"MIND REAL ESTATE" д.о.о. - јавна расправа и презентација, индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-286/19
Датум: 11.07.2019. године
Крагујевац

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима, на кп.бр. 4776 КO Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE" д.о.о., (ул. Алеја Милановић бб, Лужнице).

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима, извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларије 326 и 513, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 11.07. до 30.07.2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 30.07.2019. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 05. августа 2019. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне сердине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 209.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

Службено лицe
Драгана Мркаљ