Јавна расправа "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО-Бензинска станице у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-157/19

Датум: 26.11.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на катастарској парцели број 5185/42 КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб .

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -  Изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА" на катастарској парцели број 5185/42 КО Крагујевац 3,  извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 28.11.2019. године до 18.12.2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 18.12.2019. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 23. децембра 2019. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

 

 

Службено лице

Ивана Антонијевић