"Неша Петрол доо"-Бензинска станица - јавни увид Студије,презентација и јавна расправа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-115/20

Датум: 21.05.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

 

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, чија се реализација планира на катастарској парцели 15286 КО Крагујевац 3 (улица Краљевачког батаљона), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "Неша Петрол доо" из Тополе, (ул. Београдски пут бб).

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, извршиће се у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 326, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 21.05. до 10.06.2020. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине (закључно са 10.06.2020. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 11. јуна 2020. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 326, уз поштовање препорука кризног штаба за сузбијање заразне болести covid-19.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

Службено лице


Драгана Новаковић