"CTP Kappa DOO"-Произ.скл. објекат за потребе ауто. индустрије р.зона "Феникс" јавни увид Студија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-100/20

Датум: 13.06.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

 

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ , чија се реализација планира на катастарској парцели број 10422/4 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO", Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Производно складишни објекат за потребе аутомобилске индустрије у радној зони "Феникс",извршиће се у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 326, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 13.06.2020. до 03.07.2020. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине (закључно са 03.07.2020. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 06. јула 2020. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

 

 

                  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ


                Ивана Антонијевић