"CTP DELTA DOO" Београд-јавни увид, презентација Студије, реконструк. објекта за произ. делова за аутомобилску индустрију(на кп бр.10430/15, КО Крагујевац 4)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-277/20

Датум: 25.03.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину


 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – реконструкција и промена  намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију,  на катастарској парцели 10430/15, КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP DELTA DOO" Београд – Нови Београд, Булевар Зораана Ђинђића 64 а.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - реконструкција и промена  намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију, на катастарској парцели 10430/15, КО Крагујевац 4, извршиће се у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405 А, Трг слободе бр. 3, Крагујевац, у периоду од 25.03.2021. до 14.04.2021. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине (закључно са 14.04.2021. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 15. априла 2021. године са почетком у 12.00 часова, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405А.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.