Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију за базну станице мобилне телефоније "Крагујевац III"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-216/21
Датум: 12.08.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина бр. 30 (Универзитетски Клинички центар), на територији града Крагујевца.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, извршиће се у просторијама - Градске управе за развој и инвестиције, Секретаријата за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељења за заштиту животне средине, канцеларија број 10, Николе Пашића бр. 6, у периоду од 12.08.2021. до 01.09.2021. године, у времену од 9-12 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине (закључно са 01.09.2021. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 02. септембра 2021. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Секретаријата за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељења за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, 34000 Крагујевац.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.