Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКАТ – изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-221/22
Датум: 25.август. 2022.године
КРАГУЈЕВАЦ

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја, аеродромским стазама, рестораном и сервисним објектима у радној зони Собовица – Лужнице, чија се релизација планира на кп. бр. 4413, 4407, 4405, 4404, 4403, 4410, 4409, 4406, 4408, 4427, 4430/2, 4316, 4313, 4314, 4315/1 и 2, 4317, 4322/1, 2, 3 и 4, 4387, 4388, 4389, 4391/1, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4372, 4371, 4370, 4369, 4368, 4373, 4312, 4277, 4311, 4318, 4769, 4390, 4731, 4730/1, 4728/1, 4770, 4771/1, 4737/3, 4724 и 4726/2 све КО Лужнице и на кп. бр. 5944, 5943, 5946, 5978, 5977 и 5980 све КО Чумић, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND Real Estate" d.o.o. 34325 Лужнице, (Алеја Милановић бб), Крагујевац.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја надлежни орган ће обезбедити у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Секретаријатa за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењa за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, Крагујевац, у периоду од 25.08.2022. до 14.09.2022 године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност може извршити увид у Студију о процени утицаја на животну средину у горе наведеном року и доставити мишљење стручној служби (закључно са 14.09.2022. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 15. септембра 2022. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Секретаријатa за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењa за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, 34000 Крагујевац.
Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

Службено лице
Ивана Антонијевић