Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "CTP Phi" доо

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-233/22
Датум: 3. новембар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградња производно-складишног објекта са администрацијом и помоћним објектима, град Крагујевац, на катастарској парцели број 10429/5 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николић), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Phi" доо, улица (Булевар Зорана Ђинђића 64/а, Нови Београд), Крагујевац.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја надлежни орган ће обезбедити у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Секретаријатa за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењa за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, Крагујевац, у периоду од 3. новембра до 23. новембра 2022. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност може извршити увид у Студију о процени утицаја на животну средину у горе наведеном року и доставити мишљење стручној служби (закључно са 23. новембар 2022. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 28. новембра 2022. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Секретаријатa за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењa за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, 34000 Крагујевац.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.