Поступци јавних набавки - 2022. година

 

30.12.2022.година

ЈН 0033/22- Набавка потрошног материјала по партијама

Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/132609

 

30.12.2022. година

ЈН 0060/22 Извођење радова у циљу унапређења енергетске ефикасности ОШ "Драгиша Луковић Шпанац " у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/131959
 

29.12.2022.година

ЈН 0011/22 Набавка огрева за избегла и интерно расељена лица

Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/132098

 

21.12.2022.година

ЈН 0070/22 Набавка материјала и уградње ограде на мосту у МЗ Дулене- резервисана јавна набавка - поновљен поступак

Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/130113

 

13.12.2022.година

ЈН 0035/22 Канцеларијски материјал по партијама   

Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/128424

 

05.12. 2022.
ЈН 0068/22 Израда Пројекта геодетског обележавања регулационе линије дуж парцеле КП 10284 КО КГ 4
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/126590  

 


2.12. 2022.
ЈН 0068/22 Израда Пројекта геодетског обележавања регулационе линије дуж парцеле КП 10284 КО КГ 4
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/126590  

 

2.12. 2022.
ЈН 0067/22- Израда пројектно техничке документације за уређење прилаза пешачким прелазима као и постављање светлосне саобраћајне сигнализације на пешачким прелазима у улици Краљевачког батаљона, на државном путу ИБ-24, на приближним стационажама км 33+365, км 33+885 и км 34+265 у насељеном месту Крагујевац
Наручилац:Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/126136  

 

2.12. 2022.
ЈН 0028/22- Реконструкција обданишта ”Цицибан”
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125948  

 

1.12. 2022.
ЈН 0069/22 – Инвестиционо одржавање објекта у ул. Велимира Стевановића
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције
Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125944  

 

1.12. 2022.
ЈН 0070/22-Набавка материјала и уградња ограде на мосту у МЗ Дулене
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције
Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/126062  

 

1.12. 2022.
ЈН 0071/21-Израда и уградња ограде око фудбалског стадиона у МЗ Рогојевац
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125970

 

29.11. 2022.
ЈН 0066/22 Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта за Пиварски парк
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/125557  

 

23.11. 2022.
ЈН 0024/22 Услуга из области заштите од пожара
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме может преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124304  

 

23.11. 2022.
JН 0034/22 Извођење радова на дренажном систему спортског терена у Десимировцу
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124385  

 

22.11. 2022.
JН 0008/22 Лични пратилац детета
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124112  

 

21.11. 2022.
ЈН 0025/22 Услуга из области безбедности и здравља на раду- Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/123911   

 

15.11. 2022.
ЈН 0028/22- Услуге текућег одржавања пословних просторија градских управа
Наручилац:Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/122566 

 

27.10. 2022.
ЈН 0064/22 Услуге безбедности и заштите на раду на извођењу радова на изградњи саобраћајнице – веза улице Слободе и улице Лицеј, извођењу радова на замени електро-инсталација и реконструкцији ИТ мреже у згради Управе града , реконструкцији обданишта „ Цицибан“ и извођењу радова на изградњи спортског терена у Десимировцу
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/119399  

 

26.10. 2022.
ЈН 0062/22 Техничка контрола пројекта за изградњу I фазе улице Милоја Радосављевића
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну  документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/119135  

 

26.10. 2022.
ЈН 0063/22 Израда Пројекта геодетског обележавања регулационе линије за улицу Марије Бурсаћ
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/119121  

 

24.10. 2022.
ЈН 0050/22- Техничка контрола пројекта „Саобраћајни прикључак јужног крака саобраћајнице у Собовици“
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/118435 

 

21.10. 2022.
ЈН 0022/22 Извођење радова на замени електро инсталација и реконструкција ИТ мреже у згради Управе града
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/118298  

 

18.10. 2022.
ЈН 0010/22 Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117495  

 

17.10. 2022.
ЈН 0059/22 Услуга израде пројекта геодетског обележавања регулационе линије дуж парцеле КП 9118 КО КГ 3
Наручилац: Градска управа за развој и нвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117216  

 

17.10. 2022.
ЈН 0058/22 Услуга израде пројекта парцелације/препарцелације за КП 895/12 КО КГ 3 и Пројекта геодетског обележавања за КП 895/12 КО КГ 3
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117233  

 

17.10. 2022.
JН 0060/22 Извођење радова у циљу унапређења енергетске ефикасности О.Ш. „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/117367  

 

30.09. 2022.
ЈН 0023/22 Услуга интернета- Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можети преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/114332  

 

29.09. 2022.
ЈН 0032/22 Реконструкција димњака „Арсенал“- поновљен поступак
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/114073  

 

28.09. 2022.
ЈН 0057/22 Санација и адаптација мокрих чворова у приземљу и на првом спрату ОШ „Ђура Јакшић“
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можети преузети конкурсну домументацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/113816  

 

23.09. 2022.
ЈН 0021/22 Услуга осигурања имовине – Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/113013  

 

14.09. 2022.
ЈН 0003/22 Услуга одржавања дечијих игралишта и осталог мобилијара -резервисана јавна набавка
Наручилац:Градска управа за комуналне послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110698  

 

12.09. 2022.
ЈН 0032/22 Реконструкција димњака “Арсенал”
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110687  

 

8.09. 2022.
ЈН 0023/22 Уређење комплекса Војне болнице –изградња ограде, пријавнице и интерне саобраћајнице са паркинг местима
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109956  

 

8.09. 2022.
ЈН 0056/22 Изградња I фазе саобраћајнице у комплексу „Змај Јовина“ у Крагујевцу
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109964  

 

5.09. 2022.
ЈН 0052/22 Истражно бушење и изградња бунара у насељу Шљивовац
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсу документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109201  

 

29.08. 2022.
ЈН 0026/22- Опремање Е – учионице – набавка канцеларијске опреме
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/108337 

 

22.08. 2022.
ЈН 0054/22- Израда пројекта геодетског обележавања регулационе линије дуж парцеле КП 9464/1 КО КГ 4
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/107088   

 

19.08. 2022.
ЈН 0020/22 Услуге израде стратешких докумената-програм заштите животне средине града Крагујевца 2023-2033 године
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/106922 

 

18.08. 2022.
ЈН 0049/22- Изградња и реконструкција игралишта у насељу „Добрача“ и у насељу „21.октобар“
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/106615 


15.08. 2022.
ЈН 0051/22 Услуга стручно техничког надзора над извођењем радова на реконструкцији Трга Војводе Радомира Путника у Крагујевцу
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/105955 

 

8.08. 2022.
ЈН 0001/22 Набавка комплета уџбеника по партијама
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/104798  

 


8.08. 2022.
ЈН 0026/22 Опремање Е- учионице по партијама
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/104794  

 

25.07. 2022.
ЈН 0047/22 Набавка материјала и уградња жичане ограде због разграничења двеју парцела кп.бр. 4744/4 и кп.бр. 4744/7, обе КО Крагујевац 1
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/102622  

 


20.07. 2022.
ЈН 0013/22 Енергенти за грејање по партијама – Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/99960  

 

8.07. 2022.
ЈН 0014/22-Услуге мобилне телефоније
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/97710  

 

30.06. 2022. 
ЈН 0016/22 Услуга обезбеђења (физичко – техничког обезбеђења) -Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/96557  

 

28.06. 2022.
ЈН 0002/22 Услуга штампања «Службеног листа града Крагујевца» резервисана јавна набавка
Наручилац: Скупштина града

Линк на коме можете можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/96041  

 

27.06. 2022.
ЈН 0009/22 Међународни урбанистички конкурс за ПКИЦ за објекат Војно-техничког завода у Крагујевцу
Наручилац; Градска управа за развој и инвестице

Линк на коме можете преузмети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/95837  

 

22.06. 2022.
ЈН 0046/22 Услуге безбедности и заштите на раду по партијама
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/95011  

 

16.06. 2022.
ЈН 0015/22 Услуга одржавања хигијене -Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/93896  

 

10.06. 2022.
JН 0042/22 Извођење радова на реконструкцији пута Ресник-Рача
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/92550  

 

3.06. 2022.
ЈН 0045/22-Реконструкција Трга Војводе Радомира Путника и дела пешачке зоне са потребном инфраструктуром
Наручилац: Градска управа за за развој и инвестиције

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/91134  

 

1.06. 2022.
ЈН 0006/22-Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90595  

 

1.06. 2022.
ЈН 0008/22-Набавка радне и заштитне одеће и обуће-по партијама
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90614  

 

1.06. 2022.
ЈН 0020/22-Услуга осигурања возила
Наручилац:Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке
Линк на коме можете прузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90690  

 

27.05. 2022.
ЈН 0006/22 Набавка и имплементација софтвера за СОН
Наручилац: У име и за рачун „еКГ инфо Дата“ д.о.о. Крагујевац поступак спроводи Градска управа за финансије и јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/89589  

 

25.05. 2022.
JН 0005/22 Одржавање и регулација водотокова другог реда
Наручилац: Градска управа за послове органа Града

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/89080  

 

18.05. 2022.
JН 0017/22 Услуге текућег одржавања пословних просторија градских управа града Крагујевца -Услуга одржавања и поправке грејних инсталација
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк не коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/87734  

 

18.05. 2022.
JН 0004/22 Књиге за одличне и награђене ученике основних и средњих школа -Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/87825  

 

16.05. 2022.
ЈН 0017/22 Услуге израде Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2023-2025 године
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/87121  

 

12.05. 2022.
JН 0001/22 Набавка противградних ракета
Наручилац: Градска управа за послове органа Града

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/86475  

 

10.05. 2022.
ЈН 0024/22 Уређење језера у Шумарицама- резервисана јавна набавка
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/86014  

 

29.04. 2022.
ЈН 0044/22 Уређење отворених базена- резервисана јавна набавка
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/84686  

 

26.04. 2022.
ЈН 0026/22 Услуге фиксне телефоније- Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83869  


21.04. 2022.
ЈН 0019/22 Израда пројектно техничке документације -експертиза и пројекта санације за изграђен потпорни зид у улици Љубе Тадића
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83496  

 

20.04. 2022.
ЈН 0003/22 Услугe дератизације и дезинсекције – по партијама
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83143  

 

20.04. 2022.
ЈН 0009/22 Набавка грађевинског материјала за избегла лица
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83102  

 

 

15.04. 2022.
ЈН 26/22 Угоститељске услуге по партијама
Наручилац: Градска управа за послове органа Града

 


12.04. 2022.
ЈН 0004/22 Набавка потрошног материјала по партијама
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/81286  

 

8.04. 2022.
ЈН број 0017/22 – Услуге текућег одржавања пословних просторија градских управа града Крагујевац-по партијама
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

ЛИНК на коме се може преузети  конкурсна документација: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/79579 

 

5.04. 2022.
ЈН број 0004/22 – Пружање услуге дневног боравка за одрасле особе са сметњама у развоју
Наручилац : Градска управа зс друштвене делатности

Линк на ком можете преузети конкурсну документацију је : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76984  

 

4.04. 2022.
ЈН 0017/22 Услуга омладинских задруга – Централизована јавна набавка
Наручилац. Градска управа за финанасије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:  https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/78296  

 

4.04. 2022.
ЈН 0006/22 Услуга надоградње и одржавања софтвера „е-КГ грађанин“
Наручилац: Градска управа за послове органа Града

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/78148  

 

1.04. 2022.
ЈН 0022/22 Услуга техничког прегледа возила – Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77977  

 

31.03. 2022.
ЈН 0019/22 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера-Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77700  

 

30.03. 2022.
JН 0018/22 Услуге поправке и сервисирање возила по партијама
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77396  

 

29.03. 2022.
ЈН 0005/22 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/77087  

 

25.03. 2022.
ЈН 0006/22 Пружање услуге прихватилишта за одрасле и старије особе
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76429  

 

25.03. 2022.
ЈН 0003/22 Услугe дератизације и дезинсекције – по партијама
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76489  

 


25.03. 2022.
ЈН 0007/22 Персонална асистенција
Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76465  

 


25.03. 2022.
JН 0041/22 Услуга легализације објекта ОШ „Јован Поповић“ – подручно одељење у Драчи
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76495  

 

24.03. 2022. 
ЈН 0004/22 Услуга објављивања огласа по партијама
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76192  

 


22.03. 2022.
ЈН 0003/22 Гориво – Централизована јавна набавка
Наручилац : Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/75664 

 

18.03. 2022.
Број ЈН 0003/22 – Услуга објављивања огласа у дневним новинама
Линк на ком можете преузети конкурсну документацију је : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/75062  

 

 

18.03. 2022.
ЈН број 0002/22 – Набавка грађевинског материјала
Линк на ком можете преузети конкурсну документацију је : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/75092  


17.03. 2022.
ЈН 0018/22 Услуга сервисирања рачунара -Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/74796  

 

15.03. 2022.
JН 0001/22 Услуга штампања и ковертирања решења
Наручилац: Градска пореска управа

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/74180 

 

14.03. 2022.
ЈН 0007/22 Нови тонери – централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73691  

 

14.03. 2022.
ЈН 0039/22 Адаптација дечијих игралишта- поновљен поступак- резервисана јавна набавка
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73803  

 

11.03. 2022. 
ЈН 0009/22 Средства за хигијену – Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73474  

 

4.03. 2022.
ЈН 0002/22 Канцеларијски материјал по партијама – Централизована јавне набавке
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/72000  

 

4.03. 2022.
ЈН 0001/22 Електрична енергија по партијама – Централизована јавна набавка
Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/72061  

 

23.02. 2022.
ЈН 0039/22 Адаптација дечијих игралишта- резервисана јавна набавка
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/70037  

 

 

23.02. 2022. 
ЈН 0009/22 Набавка робе за ресторан по партијама
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/70017  

 

14.02. 2022.
ЈН 0016/22 Услуге коприрања докумената, нарезивање кључева, спирално коричење, израда печата и др.
Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/68918  

 

3.02. 2022.
ЈН 0002/22 Набавка адресних табли и таблица кућних бројева
Наручилац: Градска управа за комуналне послове

Линк на коме можете преузетик конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/67332  

 

1.02. 2022.
ЈН 0009/22 Међународни урбанистички конкурс за ПКИЦ за објекат Војно-техничког завода у Крагујевцу
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66957  

 

28.01. 2022.
ЈН 0001/22 Услуга штампања «Службеног листа града Крагујевца»
Наручилац: Скупштина града

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66583  

 

 

21.01. 2022. 
ЈН 0013/22 Израда пројектно-техничке документације – ПЗИ за реконструкцију Трга Радомира Путника
Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/65950