22. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала 22. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 28.12.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија Град Крагујевац СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА Број: 06-15/18-I Дана:21.12.2018. године Крагујевац На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службeни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 28.12.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

  За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог oдлуке о усвајању Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у граду Крагујевцу за период 2019 – 2021. године
  2. Предлог одлуке o изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити града Крагујевца
  3. Предлози решења о давању сагласности на Програме пословања за 2019. годину, и то:
  • ЈКП Шумадија Крагујевац
  • ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац
  • Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац”
  • ЈП ''Урбанизам'' - Крагујевац
  1. Предлог одлуке о одређивању назива улицама и трговима који имају називе који нису озваничени
  2. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
  3. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.