24. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 24. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 25.04.2019. године (четвртак) са почетком у 9,00 сати
Допуна материјала 24. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 25.04.2019. године (четвртак) са почетком у 9,00 сати
Република Србија Град Крагујевац СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА Број: 06-15/18-I Дана:21.12.2018. године Крагујевац На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXIV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 25.04.2019. године (четвртак) са почетком у 9,00 сати

   За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД 

 1. Предлози одлукa о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2018. годину:
  • Горици Димитријевић, за  област хуманитарног карактера
  • др Јелени Тијанић, за  област новинарства
  • Катарини Вељковић, за  област образовања
  • Братиславу Милановићу, за област приватног предузетништва
  • Срећку Отовићу, за област спорта
  • Мирку Демићу, за област  уметности
 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градском већу
 1. Предлог oдлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца
 1. Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању привредног друштва ''Центар за пољопривреду и рурални развој'' д.о.о. Крагујевац
 1. Предлог одлуке о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Привредним друштвом “Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац
 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске туристичке организације “Крагујевац”
 1. Предлог одлуке o изменама Одлуке о оснивању привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац
 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају
 1. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о покрићу губитка
 • Спортског привредног друштва ''Рукометни клуб Раднички 1964” д.о.о. Крагујевац за период 01.01.2018 – 31.12.2018. године
 • Спортског привредног друштва ''Крагујевачки ватерполо клуб Раднички” д.о.о. Крагујевац за период 01.01.2018 – 31.12.2018. године
 • Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац за период 01.01.2018 – 31.12.2018. године
 1. Предлог закључка о прихватању Годишњег извештаја о раду канцеларије Заштитника грађана за 2018.годину
 1. Предлози закључака о
 • усвајању Финансијског извештаја Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац за период 01.01.2018 - 31.12.2018. године
 • прихватању Завршног рачуна и  Извештаја о раду Градске туристичке организације „Крагујевац“ за 2018. годину
 1. Предлози закључака о прихватању Извештаја о  раду и пословању за 2018. годину:
 • Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић"  Крагујевац
 • Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу за  2018. годину
 • Установе Дом омладине  "Крагујевац"  у  Крагујевцу  за  2018. годину
 • Историјског архива Шумадије  Крагујевац  за  2018. годину
 • Установе културе ''Кораци'' у Крагујевцу  за  2018. годину
 • Музичког   центра у Крагујевцу  за  2018. годину
 • Установе ''Позориште за децу''  Крагујевац за  2018. годину
 • Спомен парка  ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу  за  2018. годину
 • Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу  за  2018. годину
 • Завода за заштиту споменика културе  Крагујевац  за  2018. годину
 • Установе Народни музеј у  Крагујевцу  за  2018. годину
 1. Предлози решења о давању сагласности на Извештаје о раду и пословању за 2018. годину:
 • Спортског привредног друштва ФК „Раднички 1923“ д.о.о . Крагујевац
 • Спортског привредног друштва „Крагујевачки ватерполо клуб Раднички“ д.о.о. Крагујевац за 2018. годину
 1. Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца за воде II реда, за 2019. годину
 1. Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма рада са финансијским планом пословања Градске туристичке организације “Крагујевац“ за 2019. годину
 1. Предлог решења о давању сагласности на План и Програм  пословања о измени Плана и Програма пословања ЈП ''Урбанизам'' - Крагујевац за 2019. годину
 1. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 1. Одборничка питања
Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.