29. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 29. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 17.12.2019. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 29. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 17.12.2019. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-29/19-I
Дана:  10.12.2019. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 17.12.2019. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ  РЕД

  1.  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације површинског копа на локалитету ''Комарице'' у Горњим Комарицама
  2. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац за 2019. годину
  3. Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма рада са финансијским планом пословања Градске туристичке организације “Крагујевац“ за 2019. годину.
  4. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац за 2019.годину
  5. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа Крагујевац Крагујевац за  2019. годину
  6. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
  7. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.