31. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга Допуна материјала 31. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 14.02.2020. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 31. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 14.02.2020. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-1/20-I
Дана:  07.02.2020. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ 

XXХI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 14.02.2020. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ  РЕД 

 1. Предлози одлука о давању сагласности на:
  • Статут о изменама и допунама Статута Центра за образовање Крагујевац
  • Статут о изменама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац
  • Статут о изменама Статута ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
 2. Предлог одлуке о доношењу Програма контроле здравствене безбедности хране са градских тржница
 3. Предлог одлуке  о   давању   сагласности   на   одлуке   Надзорног одбора ЈКП  Шумадија Крагујевац о набавци основних  средстава
 4. Предлози решења о давању сагласности на:
  • Финансијски план Установе Дом омладине Крагујевац  у Крагујевцу за  2020. годину
  • Програм рада Установе Дом омладине Крагујевац  у Крагујевцу за  2020. годину
  • Финансијски план Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за  2020. годину
  • Програм рада установе Књажевско српски театар у Крагујевцу  за  2020. годину
  • Годишњи програм рада са Финансијским планом пословања Градске туристичке организације Крагујевац за 2020. годину.
 5. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину
 6. Предлози решења о давању сагласности на програме пословања за 2020. годину:
  • Спортског привредног друштва Раднички  д.о.о. Крагујевац
  • Спортског привредног друштва ФК Раднички 1923  д.о.о.  Крагујевац
  • Спортског привредног друштва ЖФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац са финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења средстава субвенција
 7. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 8. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града  на телефон 306-124.