План детаљне регулације ,, За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода - Котража - Страгари"