24. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:
06-204/23-I
Дана: 
04.04.2023. године
Крагујевац


На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21),

САЗИВАМ

XXIV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 11.04.2023. године (уторак) са почетком у 9.00 сати

 

 За седницу предлажем следећи :

 

ДНЕВНИ РЕД

 1. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крагујевца Драгану Томићу

 2. Предлози одлука о додели ГОДИШЊИХ НАГРАДА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2022. годину:

 

- Дејану Петровићу, у области уметности

- Саши Вујићу Вуји, у области уметности

- др Валентини Опанчини, у области науке

- Основној школи Прота Стеван Поповић, у области образовања

- Теодори Вукојевић, у области спорта

- Татјани Маринковић, у области хуманитарног карактера

- Данијели Нешовић, у области хуманитарног карактера

 

 1. Предлог решења о исправци техничке грешке у  делу Плана генералне регулације Радна зона Крагујевац и зона пословања

 2. Предлог oдлуке о доношењу Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Крагујевца 2023-2026.

 3. Предлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца

 4. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању јединица цивилне заштите.

 5. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о заједничком географском информационом систему града Крагујевца и општина Кнић и Рековац.

 6. Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца  за воде II реда, за 2023. Годину.

 7. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Одлуке о оснивању Привредног друштва eKG InfoData доо Крагујевац.

 8. Предлози решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања за 2023. годину:

- Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о.  Крагујевац

-Привредног друштва ''Центар за стрна жита и развој села'' д.о.о. Крагујевац

 1. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана за установе културе за 2023, годину:

- Спомен парк „Крагујевачки октобар“

- Kњажевско српски театар

-„Кораци“

- Народне библиотеке „Вук Караџић“

- Историјског архива Шумадије

- Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

 1. Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду и пословању за 2022. годину установа културе:

- Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац

- Дом омладине „Крагујевац“

- Историјског архива Шумадије Крагујевац

-„Кораци“

- Музичког центра у Крагујевцу

- Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу

- Народног музеја Шумадије у Крагујевцу

- Спомен парк „Крагујевачки октобар“

- Kњажевско српског театра у Крагујевцу

- Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

-„Позориште за децу и младе“ Крагујевац

 1. Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду  Центра за социјални рад ''Солидарност'' Крагујевац за 2022. Годину

 2. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

 3. Одборничка питања.


Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130.