Наручилац: Градска управа за људске ресурсе и зајединичке послове

ЈН 0024/23 Набавка тепиха 30.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159622

 

 

ЈН 0022/23 Поправка и сервисирање возила 30.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159783

 

 

ЈН 0015/23 Услуге омладинских задруга 09.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149012

 

 

ЈН 0003/23 Канцеларијски материјал 18.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145272

 

 

ЈН 0006/23 Набавка тепиха 11.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/143614

 

 

ЈН 0004/23 Набавка робе за ресторан 03.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141621

 

 

ЈН 0016/23 Услуге коприрања докумената, нарезивање кључева, спирално коричење, израда печата и др 02.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141293

 

 

ЈН 0023/23 Услуге текућег одржавања пословних просторија градских управа града Крагујевца – по партијама 23.02.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/139953