Наручилац: Градска управа за људске ресурсе, опште и зајединичке послове

JN 0036/23  Набавка нових тонера  29.12.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/203269

 

 

ЈН 0037/23  Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спирално коричење,израда печата и друго 26.12.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/202228

 

 

ЈН 0034/23 Набавка канцеларијског материјала 01.12.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/194870

 

 

ЈН 0035/23 Набавка горива 29.11.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/196069

 

 

ЈН 0031/23 Стакларски материјал  16.11.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/192898

 

 

ЈН 0033/23 Набавка канцеларијског намештаја  25.10.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/188284

 

 

ЈН 0032/23 Канцеларијски материјал  12.10.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/185452

 

 

ЈН 0009/23 Набавка мобилних телефона 22.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/175752

 

 

ЈН 0026/23 Потрошни материјал 16.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/174046

 

 

ЈН 0025/23 Набавка клима уређаја 15.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/174702

 

 

ЈН 0029/23 Набавка воде 09.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/173487

 

 

ЈН 0018/23 Услуге у области безбедности и здравља на раду 04.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/173130

 

 

ЈН 0027/23 Текуће одржавање просторија 03.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/171239

 

 

ЈН 0012/23 Услуга одржавања хигијене 26.07.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/171083

 

 

ЈН 0023/23 Услуге текућег одржавања пословних просторија градских управа града Крагујевца 24.06.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/165275

 

 

ЈН 0024/23 Набавка тепиха 30.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159622

 

 

ЈН 0022/23 Поправка и сервисирање возила 30.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159783

 

 

ЈН 0015/23 Услуге омладинских задруга 09.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149012

 

 

ЈН 0003/23 Канцеларијски материјал 18.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145272

 

 

ЈН 0006/23 Набавка тепиха 11.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/143614

 

 

ЈН 0004/23 Набавка робе за ресторан 03.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141621

 

 

ЈН 0016/23 Услуге коприрања докумената, нарезивање кључева, спирално коричење, израда печата и др 02.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141293

 

 

ЈН 0023/23 Услуге текућег одржавања пословних просторија градских управа града Крагујевца – по партијама 23.02.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/139953