Наручилац: Скупштина Града

 

ЈН 000123 Услуга штампања «Службеног листа града Крагујевца» резервисана јавна набавка 10.02.2023.година

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137721