Наручилац: Градска пореска управа

 

ЈН 0002/23 Услуга омладинских задруга 7.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149579

 

 

ЈН 0001/23 Услуга штампања и ковертирања решења (хибридна пошта) 10.02.2023.година

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137705