Наручилац: Градска управа за развој и инвестиције

ЈН 0062/23 Пројектовање и изградња јавне расвете у деловима месних заједница Дивостин, Станово, Опорница, Ждраљица и Белошевац 02.06.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/160679

 

 

ЈН 0024/23 Израда документације потребне за легализацију Народног музеја 31.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/159875

 

 

ЈН 0059/23 Услуга стручно техничког надзора над извођењем радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице 29.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/153980

 

 

ЈН 0024/23 ЈН Израда документације потребне за легализацију Народног музеја 14.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/150988

 

 

ЈН 0058/23 ЈН Радови на реконструкцији Трга омладине 12.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/150746

 

 

ЈН 0056/23 Израда пројектне документације за озакоњење објекта Легат Љубице Филиповић 31.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147894

 

 

ЈН 0019/23 Услуга израде геодетских пројеката и пројеката парцелације/препарцелације 18.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145228

 

 

ЈН 0054/23 Санација димњака Арсенал 17.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/144916

 

 

ЈН 0010/23 Технички пријем новоизграђених објеката - Трг Војводе Радомира Путника, Комплекс Војна болница, саобраћајница у ул. Змај Јовиној (поред Војне болнице), објекат дневног боравка дома за децу ометену у развоју 10.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/143210

 

 

ЈН 0050/23 Изградња и реконструкција дечијих игралишта 09.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142586

 

 

ЈН 0051/23 Хидроизолаторски радови на отвореним базенима 09.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142868

 

 

ЈН 0008/23 Услуга реализације обука и промотивне кампање за пројекат "Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу" 08.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142530

 

 

ЈН 0016/23 Израда пројектно техничке документације за салу за борилачке спортове 08.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142668

 

 

ЈН 0052/23 Радови на реконструкцији Трга омладине 18.02.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/139220

 

 

ЈН 0003/23 Услуге безбедности и заштите на раду 15.02.2023.г

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/138839