Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

ЦЈН 0010/23 - Услуга осигурања имовине 13.10.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/185789

 

 

ЦЈН 0012/23 - Услуга интернета  06.10.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/184096

 

 

ЦЈН 0004/23 - Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга 01.06.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/160293

 

 

ЦЈН 0001/23 - Књиге за одличне и награђене ученике основних и средњих школа 16.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/156680

 

 

ЦЈН 0009/23 - Услуга осигурања возила 22.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152457

 

 

ЦЈН 0011/23 Услуга техничког прегледа возила 7.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149692

 

 

ЦЈН 0005/23 Нови тонери 25.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147005

 

 

ЦЈН 0007/23 Услуга сервисирања рачунара 22.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145944

 

 

ЦЈН 0008/23 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера 04.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141942