Наручилац: Градска управа за комуналне послове

ЈН 0002/23 Стручне услуге за саобраћајну сигнализацију 12.12.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/199119

 

 

ЈН 0006/23 ЈПП за обављање комуналне делатности јавног превоза на територији града Крагујевца 25.07.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/169226

 

 

ЈН 0005/23 ЈПП за услугу повећања енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавног осветљења на територији града Крагујевца 25.07.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/170751

 

 

ЈН 0004/23 ЈН Услуге оглашавања 14.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/150989

 

 

ЈН 0001/23 Услуга одржавања дечјих игралишта и мобилијара 04.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142124