Наручилац: Градска управа за комуналне послове

 

ЈН 0004/23 ЈН Услуге оглашавања 14.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/150989

 

 

ЈН 0001/23 Услуга одржавања дечјих игралишта и мобилијара 04.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142124