Наручилац: Градска управа за друштвене делатности

ЈН 0009/23  Огрев за избегла и интерно расељена лица  01.11.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/189736

 

ЈН 0007/23  Лични пратилац детета 27.10.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/188751

 

 

ЈН 0001/23 Комплети уџбеника - DATA STATUS 31.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/177663

 

 

ЈН 0001/23 Комплети уџбеника 01.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/172132

 

 

ЈН 0005/23 Прихватилиште за одрасле и старије особе 30.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147677

 

 

ЈН 0006/23 Персонална асистенција 29.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147486

 

 

ЈН 0004/23 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 29.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/147442

 

 

ЈН 0003/23 Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју 24.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/146627

 

 

ЈН 0001/23 Услуге дератизације и дезинсекције 07.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142460