Наручилац: Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

 

ЈН 0002/23 Услуге објављивања огласа у дневним новинама 25.03.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/146842