Наручилац: Градска управа послове органа града

ЈН број 0007/23 - Опрема јединице цивилне заштите 02.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/171983

 

 

ЈН број 0006/23 - Одржавање и регулација водотокова другог реда 06.05.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/154666

 

 

ЈН 0001/23 Набавка противградних ракета 21.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152006

 

 

ЈН 0002/23 ЈН Услуге штампе 14.04.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/151310

 

Позив за подношење понуда за угоститељске услуге по партијама - набавка на коју се закон не примењује (11.04.2023.године)