Изменa и допунa дела плана детаљне регулације „Парк језеро Бубањ“

(Службени лист града Крагујевца, број 8/23)