Наручилац: Градска управа за прописе

ЈН број 0001/23 Услуге штампања Службеног листа града Крагујевца 03.08.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/172531