VII седница Скупштине града по хитном поступку

Република Србија

Град Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:06-562/23-I

Дана: 10.08. 2023. године

К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. став 3. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 8/19) и члана 202. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 16/21), сазивам

  

 

VII  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

 ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  ЗА 11.08.2023. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

са почетком у 13.00 сати

 

            За седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 

  1. Предлог Одлуке о избору заменика Председника Скупштине града

 

  1. Предлози одлука о давању сагласности на:

 

-Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац,број 12-20017 од 9.августа 2023.године

 

-Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац,број 12-20018 од 9.августа 2023.године

 

  1. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2023. годину

 

 

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа града на телефон 306-130.

 

 

                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К

 

                                                                                       Мирослав Петрашиновић.с.р.